Đại sứ Australia tại Việt Nam

  • Australia tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử

    Australia tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử

    Bày tỏ ấn tượng về những kết quả đạt được trong xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) của Việt Nam, bà Robyn Mudie cho rằng CPĐT đã tạo sự minh bạch, niềm tin của người dân với Chính phủ và tạo đà cho sự phát triển sắp tới của Việt Nam. Trong thời gian tới, Australia tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng CPĐT, tăng hiệu suất trong quản lý nhà nước.