Dân tộc - Tôn giáo

 • Ứng dụng Zalo hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào?

  Ứng dụng Zalo hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào?

  Data - time
  Thời gian qua, Zalo là một kênh thông tin được sử dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đã mang đến sự thuận tiện, hiệu quả nhất định.
 • Hiệu quả từ việc nâng cấp nền tảng CNTT phục vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

  Hiệu quả từ việc nâng cấp nền tảng CNTT phục vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

  Data - time
  Có thể nói vấn đề dân tộc, công tác dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc chính là tạo thêm cơ sở, tiền đề, động lực để nhằm ổn định và phát triển bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các địa phương cần đẩy mạnh nâng cấp nền tảng CNTT để phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.
 • Nhiều địa phương ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

  Nhiều địa phương ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

  Data - time
  Mặc dù còn những khó khăn, vướng mắc nhất định, song các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu đã thu được những kết quả ban đầu về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) từng bước phát triển kinh tế - xã hội.
 • Vĩnh Phúc: Nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

  Vĩnh Phúc: Nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

  Data - time
  Từ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đến nâng cấp nền tảng CNTT quản lý công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở và phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông, mạng lưới bưu chính... là những kết quả nổi bật tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong thực hiện Quyết định 414/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025".
 • Điện Biên tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS

  Điện Biên tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS

  Data - time
  Trong những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho người dân, đặc biệt là công tác hỗ trợ người dân vùng DTTS phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự
 • Để tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong cuộc cách mạng 4.0

  Để tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong cuộc cách mạng 4.0

  Data - time
  Tôn giáo trong thời đại công nghiệp 4.0 cũng đứng trước những cơ hội và thách thức. Để hạn chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực của tôn giáo, đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc là yêu cầu chiến lược, cần thiết để phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc mình.
 • Tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Data - time
  Tôn giáo là một hiện tượng lịch sử, một sản phẩm của thời đại lịch sử nhất định, do vậy tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng mang đầy đủ phẩm chất của thời đại công nghiệp 4.0.
 • Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo - Cần xây dựng những bài viết chuyên sâu mang giá trị lâu dài

  Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo - Cần xây dựng những bài viết chuyên sâu mang giá trị lâu dài

  Data - time
  Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg và Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 hướng dẫn thực hiện Đề án; Bộ TT&TT đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện từ năm 2019 - 2020.
 • Hoạt động tín ngưỡng trực tuyến của đạo Cơ đốc Thái Lan trong thời kỳ đại dịch COVID-19

  Hoạt động tín ngưỡng trực tuyến của đạo Cơ đốc Thái Lan trong thời kỳ đại dịch COVID-19

  Data - time
  Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu vào cuối năm 2019, đến nay Thái Lan đã trải qua hai đợt đỉnh điểm của đại dịch. Sự thay đổi các hành vi xã hội nhằm kiềm chế sự bùng phát của dịch cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực tôn giáo. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tôn giáo thể hiện mạnh mẽ nhất.
 • Vĩnh Phúc ứng dụng CNTT hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho DTTS

  Vĩnh Phúc ứng dụng CNTT hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho DTTS

  Data - time
  Những năm gần đây, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực, tạo niềm tin đối với người dân và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.
 • Cần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ khi chuyển đổi số công tác dân tộc

  Cần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ khi chuyển đổi số công tác dân tộc

  Data - time
  Các cơ sở dữ liệu (CSDL) là yếu tố rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là đối với công tác dân tộc. Bởi việc hoạch định, xây dựng chính sách phải dựa vào CSDL. Hiện quá trình xây dựng và triển khai CSDL chuyên ngành công tác dân tộc đang còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
 • Ứng dụng công nghệ số để giảm nạn tảo hôn ở thanh thiếu niên DTTS

  Ứng dụng công nghệ số để giảm nạn tảo hôn ở thanh thiếu niên DTTS

  Data - time
  Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) nói chung và thanh thiếu niên DTTS nói riêng, Chính phủ đã có những chỉ đạo ưu tiên thông qua hàng loạt Luật, Nghị định và Đề án. Đặc biệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" đã và đang được các tổ chức và địa phương thực hiện có hiệu quả. Nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền nhằm giúp thanh thiếu niên DTTS hiểu biết về hiện trạng này và nỗ lực thực hiện nhằm có được chất lượng nguồn nhân lực ngày càng tốt hơn.
ICT Việt Nam