eLearning

Giải pháp tích hợp nội dung thực tại ảo theo chuẩn đóng gói dữ liệu Elearning cho hoạt động đào tạo trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến
Trong xu thế của cuộc Cách mạng 4.0 hiện nay, với các loại hình công nghệ thông tin phát triển mạnh tạo cơ hội ra đời các phương thức và mô hình giáo dục mới làm thay đổi phần nào phương thức giảng dạy truyền thống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO