EVNHCMC

Thành quả chuyển đổi số giúp phát triển năng lượng bền vững tại TP. HCM
Trong khoảng thời gian gần 10 năm vừa qua, tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) đã giảm được tỷ lệ tổn thất điện từ 5,08% vào năm 2014 xuống còn 2,39% năm 2023. Để có được thành quả này, EVNHCM đã áp dụng nhiều biện pháp trong đó có chuyển đổi số (CĐS) và lưới điện thông minh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO