hoi tran do thanh

Nâng cao hiệu quả truyền thông về quan điểm, chính sách của Đảng đối với DN tư nhân
Củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp (DN), chăm lo đội ngũ doanh nhân và lực lượng lao động có khả năng “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO