Số hóa dịch vụ y tế

Biến thách thức thành cơ hội, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số quốc gia
Tham gia tích cực vào cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... là cơ hội để Việt Nam thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO