Australia sẽ đấu giá băng tần 3,5 GHz dùng cho 5G vào tháng 10 năm nay

03:01 PM 14/03/2018 In bài viết

Dự kiến, việc đấu giá phổ tần sẽ được diễn ra vào tháng 10. Các điều khoản về cuộc đấu giá sẽ được thiết lập dựa trên các khuyến nghị từ các cơ quan quản lý viễn thông ACMA mà được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của công chúng.

Phổ tần này sẽ từng bước được đưa vào sử dụng cho 5G, bắt đầu từ các dịch vụ vô tuyến cố định. Phổ tần này hiện đang được phân bổ cho các trạm vệ tinh mặt đất cố định, các liên kết điểm-điểm và các dịch vụ băng rộng vô tuyến.

Những người dùng đang được cấp phát phổ tần này sẽ có 2 năm để chuyển đổi phổ tần tại hầu hết các thành phố lớn. Tuy nhiên, tại các khu vực khác của Australia, các khuyến nghị của ACMA kêu gọi cần 7 năm để tái phân bổ lại. Điều này cho phép những người sử dụng phổ tần hiện tại có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ trên băng thông đến tận giữa những năm 2020.

Cơ quan quản lý cũng có kế hoạch làm việc với các nhà cung cấp đương nhiệm để thiết lập những sắp xếp cấp phép thay thế trong băng tần 5,6 GHz và có thể là cả các dải phổ khác.

 

Linh Anh (https://www.telecomasia.net/content/australia-plans-35-ghz-5g-auction-oct)