Bản vá lỗi tháng 9/2019 của Android khắc phục gần 50 lỗ hổng

Tuần này Google phát hành các bản vá bảo mật mới cho nền tảng Android để xử lý gần 50 lỗ hổng, bao gồm 2 lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng tới Media framework.
15:36 PM 06/09/2019 In bài viết này

Cả hai lỗi này cho phép tin tặc truy nhập mã từ xa trên các hệ thống bị tấn công. Lỗ hổng mang số hiệu CVE-2019-2176, lỗ hổng đầu tiên ảnh hưởng đến Android 8.0, 8.1 và 9. Lỗ hổng thứ hai là CVE-2019-2108 ảnh hưởng đến Android 10.

Google cho biết, để khai thác những lỗ hổng nghiêm trọng nhất trong các lỗ hổng này, kẻ tấn cômg từ xa phải tạo ra một tập tin lừa đảo đặc biệt. Khi khai thác được lỗ hổng, tin tặc có thể thực thi mã tùy ý trong ngữ cảnh của tiến trình đặc quyền.

Theo Trung tâm bảo mật Internet của Google, lỗ hổng có thể bị khai thác trên nhiều phương diện như email, trình duyệt web và MMS khi xử lý các tệp tin đa phương tiện. Tùy thuộc vào các quyền liên quan tới ứng dụng mà kẻ tấn công có thể cài đặt các chương trình, xem, thay đổi hoặc xóa dữ liệu hay tạo ra những tài khoản mới với đầy đủ quyền người dùng.

Google đã xử lý 11 lỗ hổng khác như một phần của bản vá bảo mật ngày 01/09/2019, tất cả đều được đánh giá là có mức nghiêm trọng cao.

Trong các lỗ hổng đó có 5 lỗ hổng ảnh hướng tới các Famework (4 nâng cao đặc quyền và 1 lộ lọt thông tin), 6 lỗ hổng ảnh hưởng tới hệ thống (1 thực thi mã từ xa, 2 leo thang đặc quyền và 3 lỗ hổng lộ lọt thông tin).

Các bản vá cho 36 lỗ hổng đã có trong bản cập nhật bảo mật tháng 9/2019 của Android. Cụ thể, các thành phần nhân bị ảnh hưởng gồm: Nhân (kernel) (2 leo thang đặc quyền, mức nghiêm trọng cao), các thành phần VNIDIA (2 leo thang đặc quyền và 1 lộ lọt thông tin, mức nghiêm trọng cao),  thành phần Qualcomm (17 lỗ hổng nghiêm trọng cao) và các thành phần nguồn đóng của Qualcomm (2 nguy cấp và 12 vấn đề nghiêm trọng cao).

Ngoài các bản vá bảo mật này, Google còn phát hành bản sửa cho hơn 100 lỗ hổng hỗ trợ các thiết bị của Google được cập nhật trên Android 10. Cụ thể bao gồm: Các thành phần Broadcom bị ảnh hưởng (1 leo thang đặc quyền, mức nghiêm trọng trung bình), các thành phần LG (1 leo thang đặc quyền, 2 lộ lọt thông tin, tất cả đều có mức nghiêm trọng trung bình), các thành phần nhân (1 nâng cao đặc quyền, 1 lộ lọt thông tin, mức nghiêm trọng cao và 28 leo thang đặc quyền, 1 từ chối dịch vụ và 11 lộ lọt thông tin, tất cả đều có mức nghiêm trọng trung bình), các thành phần Qualcomm (53 với mức độ nghiêm trọng trung bình ) và các thành phần nguồn đóng của Qualcomm (4 mức độ nghiêm trọng trung bình).

Hạnh Tâm ((Theo: https://www.securityweek.com))
Xem thêm