Bộ TT&TT lần đầu tiên công bố kết quả cải cách hành chính của các Cục thuộc Bộ

02:39 PM 18/05/2017 In bài viết

Ngày 17/5/2017, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ TT&TT đã chủ trì Hội nghị

Năm 2017 là năm đầu tiên Bộ TT&TT triển khai thực hiện đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Cục trực thuộc Bộ theo Bộ chỉ số được ban hành tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 30/12/2016. Theo báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT, đơn vị chủ trì thực hiện Chỉ số, trên cơ sở văn bản hướng dẫn, Có 9/10 Cục trực thuộc Bộ đã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2016 của đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định và xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính của các Cục theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định: CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Chương trình CCHC nhà nước của Chính phủ, thời gian vừa qua, các cơ quan hành chính thuộc Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính (đặc biệt là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính). Nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ về cải cách hành chính cũng có những chuyển biến rõ rệt (mặc dù vẫn còn không ít người hiểu rằng cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính).

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc Bộ cũng như của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác CCHC, việc ban hành Bộ chỉ số CCHC với một hệ thống tiêu chí chung để theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính thuộc Bộ là thực sự cần thiết. Việc xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị giúp cho Lãnh đạo Bộ TT&TT có cái nhìn tổng quan về kết quả triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Bộ, qua đó, so sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm giữa các cơ quan hành chính thuộc Bộ với nhau. Kết quả này là cơ sở quan trọng để Lãnh đạo Bộ kịp thời có những chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác CCHC của Bộ và là căn cứ quan trọng để thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, tập thể.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá cải cách hành chính ở các đơn vị như Văn phòng, Thanh tra, các Vụ Kế hoạch Tài chính, Hợp tác quốc tế… là các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp nhưng có thể đánh giá về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để từ đó có thể thấy rõ mức độ đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ.

Bảng Chỉ số CCHC năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ

Thông báo Đánh giá kết quả sau 4 tháng triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC theo Quyết định số 08/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017, ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các Cục, thứ tự xếp hạng chung và xếp hạng lĩnh vực phản ánh tương đối chính xác, khách quan, trung thực kết quả triển khai cải cách hành chính thực tế của các Cục. Cụ thể, hầu hết các Cục có kết quả CCHC năm 2016 ở mức khá (06/09 Cục), 02 Cục có kết quả ở mức tốt. Cục Tần số Vô tuyến điện có kết quả tốt nhất và mức điểm cao cách biệt so với các Cục khác (kể cả Cục Tin học hóa ở thứ tự liền kề). Cục An toàn thông tin có mức điểm thấp nhất do Chỉ số CCHC năm 2016 chỉ được tính điểm điều tra xã hội học (Cục An toàn thông tin không thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2016 theo yêu cầu của Bộ).

Lan Phương