Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TTTT

09:43 AM 30/11/2017 In bài viết

Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1901/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, có 8 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm: Trung tâm Internet Việt Nam; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Công nghiệp Phần mềm và nội dung số Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn và Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Ảnh: http:baodautu.vn

Xuân Tuấn