Cơ quan y tế

  • Những lưu ý để sử dụng ứng dụng NCOVI hiệu quả nhất

    Những lưu ý để sử dụng ứng dụng NCOVI hiệu quả nhất

    NCOVI là ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân, được tạo ra để người dân có thể chủ động khai báo sức khỏe, cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 với cơ quan y tế. Từ đó, các cơ quan chức năng có thể xác định nguy cơ lây nhiễm, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.