Project Verify thay thế mật khẩu ứng dụng riêng lẻ

09:44 PM 20/09/2018 In bài viết

Dịch vụ, được gọi là Project Verify, xác thực thông tin đăng nhập ứng dụng để người dùng không cần ghi nhớ mật khẩu cho tất cả các ứng dụng của họ. Các công ty cho biết giải pháp của họ xác minh người dùng thông qua số điện thoại, loại tài khoản điện thoại, chi tiết thẻ SIM, địa chỉ IP và quyền sở hữu tài khoản của họ. Về cơ bản, điện thoại của người dùng đóng vai trò là phương pháp xác minh với các chi tiết khó giả mạo.

Người dùng phải cấp quyền cho ứng dụng theo cách thủ công để sử dụng Verify và nó hoạt động tương tự như cách người dùng có thể đăng nhập vào một số dịch vụ thông qua Gmail hoặc Facebook thay vì sử dụng mật khẩu tài khoản duy nhất. Tất nhiên, các ứng dụng này cũng phải chọn làm việc với Verify và chương trình chưa liệt kê bất kỳ đối tác nào hoặc khi nào dự định khởi chạy. Dịch vụ này cũng có thể dùng làm phương pháp xác thực hai yếu tố của bạn, thay vì mã được gửi qua email hoặc nhắn tin có thể bị chặn.

Người dùng có thể không hoàn toàn an toàn nếu điện thoại của họ bị đánh cắp. Project Verify tự động đăng nhập cho người dùng, miễn là họ có quyền truy cập vào màn hình chính và ứng dụng trên điện thoại của họ. Rõ ràng, việc cài đặt mã PIN hoặc dữ liệu sinh trắc học khác khi bảo vệ màn hình khóa của bạn sẽ ngăn những kẻ tấn công khỏi điện thoại của mình, nhưng giả sử họ đã có thể mở màn hình chính của điện thoại, không rõ họ có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng của bạn dễ dàng như thế nào. Người phát ngôn cho biết: một số ứng dụng nhất định có thể yêu cầu các phương thức xác minh bổ sung ngoài ứng dụng Project Verify. Vì vậy, ví dụ một số ứng dụng ngân hàng, cũng có thể yêu cầu mã PIN, dữ liệu sinh trắc học hoặc dữ liệu hành vi. Tuy nhiên, nếu người nào đó có quyền truy cập vào màn hình chính của điện thoại và các ứng dụng bạn sử dụng không yêu cầu bất kỳ phương thức xác minh bổ sung nào, thì người đó có thể đăng nhập vào tất cả các tài khoản của bạn.

Dịch vụ đăng nhập một lần rõ ràng là rất thuận tiện; ít mật khẩu hơn là một điều tuyệt vời. Chúng cũng là một cách thay thế để cài đặt trình quản lý mật khẩu trên điện thoại của bạn, điều này vẫn yêu cầu bạn nhớ mật khẩu cho ứng dụng. Tuy nhiên, nếu ai đó lấy cắp một tài khoản của bạn (hoặc thiết bị trong trường hợp này), mọi thứ khác sẽ theo sau, vì vậy nó có thể dẫn đến một số trách nhiệm bảo mật.

Cẩm Tú