Austrian Post lên kế hoạch hợp tác dịch vụ tài chính với Fintech Group AG của Đức

04:57 PM 13/09/2018 In bài viết

Hình ảnh có liên quan

Dịch vụ tài chính sẽ tiếp tục là một phần không thể tách rời trong hệ thống dịch vụ của Austrian Post ngay cả sau khi chấm dứt hợp tác với đối tác ngân hàng trước đây của công ty là BAWAG P.S.K. bắt đầu vào cuối năm 2019.

Cuộc họp ngày 10/9/2018 của Ban kiểm soát của Austrian Post đã đặt nền móng cho việc tạo ra các dịch vụ tài chính toàn diện trong tương lai trong mạng lưới chi nhánh hợp tác với Tập đoàn FinTech AG của Đức. Mục tiêu là cung cấp các sản phẩm ngân hàng hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân. Vì mục đích này, Tập đoàn Bưu chính Áo và Tập đoàn FinTech AG sẽ thành lập một liên doanh 50/50. FinTech Group Bank AG sẽ đóng góp cho chi nhánh Áo của mình đã hoạt động thành công trong hơn tám năm, bao gồm cả chi phí của nó. Sẽ có 30.000 khách hàng tham gia liên doanh, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan giám sát có liên quan. Sau khi được cấp giấy phép ngân hàng, công ty liên doanh sẽ cung cấp dịch vụ ngân hàng tại Áo và sẽ được cung cấp vốn chủ sở hữu hơn 200 triệu euro. Công ty liên doanh sẽ cung cấp các dịch vụ CNTT từ FinTech Group AG và tận dụng các dịch vụ phân phối và cơ sở hạ tầng do Austrian Post cung cấp.

Để nhấn mạnh định hướng bền vững của mối quan hệ đối tác này, Austrian Post sẽ giành được 7% cổ phần của FinTech Group AG và có được chỗ ngồi trong Ban Giám sát của Tập đoàn FinTech. Tập đoàn FinTech sẽ phát hành 1.225.761 cổ phiếu mới theo quy định loại trừ quyền đăng ký trong tổng số tiền khoảng 35 triệu EUR. Những cổ phiếu này sẽ được đăng bởi Austrian Post.

FinTech Group AG là một ngân hàng thông minh hiện đại có trụ sở tại Đức. Mặt khác, FinTech Group AG cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT sáng tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, bao gồm các hệ thống ngân hàng lõi của riêng mình. Mặt khác, thương hiệu bán lẻ của nó - Flatex đã xếp hạng trong số các nhà lãnh đạo thị trường và đổi mới trong nhiều năm trên thị trường môi giới trực tuyến B2C của Đức và Áo.

Mai Linh