Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương vào ngày 9/12/2019

10:03 AM 05/12/2019 In bài viết

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (www.dichvucong.gov.vn) sẽ diễn ra vào ngày 9/12/2019 tại Hà Nội và kết nối với 5 điểm cầu khác gồm TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam và Kon Tum. 

Cụ thể, người dân, DN sẽ trải nghiệm các dịch vụ công trực tuyến: Đổi giấy phép lái xe và thông báo hoạt động khuyến mại (điểm cầu Hà Nội); đăng ký khai sinh (Quảng Ninh); cấp điện mới từ lưới điện trung áp (TP. Hồ Chí Minh); dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (Quảng Nam); trải nghiệm phần xử lý của cán bộ, công chức đối với các thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại (Quảng Bình, Kon Tum).

Theo lộ trình tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, năm 2020, tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; sau năm 2020, tăng dần mỗi năm tích hợp 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương.

Dự kiến trong quý I/2020, các dịch vụ công được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; thu phạt vi phạm giao thông đường bộ; đổi giấy phép lái xe (mức độ 4); cấp mới giấy phép lái xe; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; nhóm dịch vụ công về trang thiết bị y tế; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị các Bộ: Giao thông Vận tải, Công Thương; UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum; và 3 đơn vị VTV, VNPT, EVN triển khai một số nội dung công việc.

Cụ thể, các bộ, địa phương và EVN được đề nghị chỉ đạo Văn phòng Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố, các đơn vị chuyên trách về CNTT và đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phối hợp với Văn phòng Chính phủ, VTV và VNPT tổ chức để người dân, DN thực hiện trải nghiệm dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại lễ khai trương.

Theo Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ), Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức,DN, cá nhân thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục.

Cổng dịch vụ công quốc gia có chức năng cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết TTHC được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống. Cổng dịch vụ công quốc gia hướng tới là một hiện diện số nhất quán, đầy đủ, đáng tin cậy và thân thiện của Chính phủ phục vụ người dân và DN.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào vận hành sẽ thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng hàng năm của Liên Hợp Quốc.

PV