Đã có 22 thiết bị 5G được công bố

01:56 PM 18/03/2019 In bài viết

Các thiết bị bao gồm điện thoại thông minh, thiết bị tại gia đình khách hàng, thiết bị định tuyến MiFi, các model USB và bao gồm cả các loại điện thoại gập.

Các thiết bị này dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của mạng 5G, với một số thiết bị sẽ được nhà mạng hoặc ở một số thị trường cụ thể công bố.

Theo nghiên cứu của Hadden Telecoms, tính đến tháng 3/2019, điện thoại thông minh 5G đã được các hãng công bố gồm Huawei, LG, Motorola, OnePlus, Oppo, Samsung, TCL, Xiaomi và ZTE.

Trong khi đó, Huawei đã công bố số lượng thiết bị đặt ở cơ quan/gia đình khách hàng (CPE) lớn nhất là 4. D-Link, HTC, Inseego, Netgear, Nokia, Samsung và TCL cũng đã tiết lộ 5G CPE.

Hoàng Linh (Theo haddentelecoms.com)