Hermes tung ra các dịch vụ ảnh và hàng rào địa lý Safeplace

06:06 PM 12/09/2018 In bài viết

SafePlace Photo, kết hợp với theo dõi vị trí của thiết bị cầm tay của Hermes, cung cấp cho nhà bán lẻ và người tiêu dùng bằng chứng và tọa độ bằng hình ảnh về nơi bưu kiện đã được gửi.

Hàng rào địa lý (geo fencing) cung cấp một vị trí và bản đồ của nơi mỗi bưu kiện đã được giao, trong bán kính 10m (33ft), và cập nhật có thể được gửi thông qua các kênh bao gồm tin nhắn SMS, email, ứng dụng hoặc cập nhật trang web.

SafePlace Photo nâng cao trải nghiệm phân phối tổng thể bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng sự tự tin gia tăng để mua sắm trực tuyến và tăng khả năng lựa chọn SafePlace hơn khi đặt hàng trong tương lai.

Sự phát triển mới nhất cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà bán lẻ bằng cách giảm đáng kể các trường hợp giao hàng bị thất lạc, các yêu cầu tra soát dịch vụ khách hàng và các khiếu nại gian lận.

SafePlace Ảnh và hàng rào địa lý là một phần của chiến lược Digital Futures của Hermes, một dự án trị giá 55 triệu đô la Mỹ, ưu tiên trải nghiệm khách hàng thông qua đầu tư đổi mới và công nghệ, bao gồm một trang web mới với các tùy chọn theo dõi cập nhật.

Martijn de Lange, Giám đốc điều hành của Hermes UK, cho biết: “Ảnh SafePlace kết hợp với hàng rào địa lý là bản cập nhật kỹ thuật số tương lai mới nhất phản ánh tầm nhìn của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp dịch vụ cho mọi người tiêu dùng ở Anh.”

"Việc tận dụng mọi cơ hội để tăng tính minh bạch trong suốt hành trình của bưu kiện để tiếp tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng là vô cùng quan trọng. Và ảnh SafePlace và hàng rào địa lý sẽ giúp chúng tôi và khách hàng của chúng tôi đạt được mục tiêu này".

Hải Yến