Hà Nội cần tăng cường ATTT khi đẩy mạnh ứng dụng CNTT

04:33 PM 09/01/2017 In bài viết

Sáng 9/11/2017, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh Sở TT&TT Hà Nội cần nỗ lực hơn nữa để phát triển công nghiệp CNTT cả phần mềm và phần cứng, phải là địa phương đi đầu trong ứng dụng CNTT, tiếp tục tham mưu cho TP. Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh. Sở TT&TT Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhưng đảm bảo ATTT là cấp bách.

Theo Bộ trưởng, một số công tác Sở TT&TT cần quan tâm trong năm 2017 như tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; Xử lý các vấn đề báo chí nêu và người dân quan tâm, nâng cao hình ảnh của Thủ đô với bạn bè quốc tế thông qua việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành Ủy xử lý thông tin sai, chưa đúng về Thủ đô, không để để kẻ xấu xuyên tạc, lợi dụng; Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, tổ chức tốt Hội chợ sách Hà Nội theo phương thức xã hội hóa; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông; Thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP. Hà Nội nhấn mạnh an toàn, an ninh mạng phải được quan tâm ngay từ bây giờ, và phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên diện rộng trong năm 2017. Vì thế, Sở TT&TT Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trên mạng, phải triển khai đúng lộ trình và quyết liệt. Ngoài ra, Sở cũng cần có kế hoạch đào tạo viên chức, công chức, người dùng, sử dụng CNTT thành thạo, thường xuyên có hướng dẫn để hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận hành trơn tru. Đồng thời phải tuyên truyền giải thích cho người dùng về lợi ích về thực hiện sử dụng dịch vụ công.

TP. Hà Nội đã phê duyệt Khung kiến trúc chính phủ điện tử của Hà Nội, tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở TT&TT Hà Nội phải tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng các bài học triển khai chính phủ điện tử của các thành phố trên thế giới để bổ sung khung kiến trúc cho hoàn hảo, vững chắc, ổn định… để bắt kịp với công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho Sở TT&TT Hà Nội

Theo Sở TT&TT Hà Nội, năm 2016, công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước TP. Hà Nội đang được triển khai tích cực, chú trọng theo hướng tập trung, thống nhất về cơ sở hạ tầng, về các ứng dụng dùng chung, các dịch vụ công trực tuyến của thành phố, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử Thủ đô.

Sở TT&TT Hà Nội đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ việc khai thác cơ sở dữ liệu dân cư trong việc giải quyết thục tục hành chính lĩnh vực tư pháp, kết nối với bảo hiểm xã hội, triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các quận và phường làm điểm. Sở TT&TT cũng đã hoàn thành rà soát toàn bộ nền tảng công nghệ của các phần mềm ứng dụng chung và các phần mềm chuyên ngành đang được sử dụng để báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Hà Nội đã triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến (http://egov.hanoi.gov.vn). Đây là địa chỉ tích hợp duy nhất trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố, kết nối với phần mềm một cửa điện tử và liên thông với quá trình xử lý nghiệp vụ với Công an, Bảo hiểm Xã hội trong việc cấp giấy khai sinh, khai tử, hộ khẩu thường trú, bảo hiểm xã hội trong việc cấp giấy khai sinh, khai tử, hộ khẩu thường trú, bảo hiểm y tế đến 100% phường xã.

Tỷ lệ giao dịch qua mạng đạt kết quả khả quan. Từ ngày 20/8 - 30/12/2016, tỷ lệ hồ sơ khai sinh nộp trực tuyến 76%, trong đó có những đơn vị đạt tỷ lệ rất cao, điển hình là: Long Biên (99%), Bắc Từ Liêm (99%), Nam Từ Liêm (96%), Hoàng Mai (84%); tỷ lệ hồ sơ khai tử nộp trực tuyến là 73%, Long Biên (995), Nam Từ Liêm (95%).

Trong năm Sở TT&TT Hà Nội đã rà soát báo cáo UBND TP. Hà Nội danh sách dịch vụ công triển khai trong năm 2016 (gồm 43 nhóm dịch vụ công ưu tiên và các dịch vụ công khác). Trình UBND thành phố kế hoạch chi tiết triển khai hệ thống dịch vụ công mức 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường tại 18 huyện và bắt đầu triển khai tại 6 huyện. Sở TT&TT Hà Nội cũng đã phối hợp với các Sở, ngành, quận huyện triển khai xây dựng 129 dich vụ công mức 3, 4 năm 2016 tại các đơn vị. Phối hợp với Sở Tài Nguyên – Môi trường báo cáo UBND thành phố về giải pháp triển khai hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016, Sở TT&TT Hà Nội đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT về đơn vị xuất sắc trong công tác 2016.

Lan Phương