Những tin tức từ phương tiện truyền thông xã hội có mức độ tin cậy thấp

01:49 PM 13/09/2018 In bài viết

Study: Even those who get their news via social media don’t trust it

Nghiên cứu của Pew xác nhận những gì bạn có thể đã nghi ngờ dựa trên hoạt động của bạn bè: Hai phần ba đất nước nhận được lượng tin tức từ truyền thông xã hội tối thiểu mỗi ngày. Qua điều đó, nghiên cứu cũng cho thấy đa số mọi người hy vọng tin tức là “phần lớn không chính xác”, cho thấy một sự hoài nghi mạnh hơn người ta có thể giả sử.

Trong thực tế, trong số những người nhận được tin tức của họ trên truyền thông xã hội, 42% nghĩ rằng nó “phần lớn là không chính xác”. Và nếu bạn sử dụng phương tiện truyền thông “cũ” là nguồn cung cấp tin chính của bạn, thì bạn thậm chí còn cho thấy bạn thuộc nhóm 68% những người lựa chọn tin tức thông qua các phương tiện truyền thông in ấn và sẽ không đặt niềm tin vào truyền thông xã hội.

Đó cũng là mối quan tâm chính trong số những người trả lời khảo sát, với 31% đáng lo ngại rằng thông tin không chính xác. Mối quan tâm lớn tiếp theo, đó là nó quá thiên vị hoặc mang tính chính trị, được chia sẻ bởi một phần nhỏ hoặc tương đối nhỏ trong cộng đồng xã hội.

Đối những nơi mà người dùng muốn nhận được tin tức của họ thật tốt, Facebook vẫn giữ thị trường nhất định. Reddit từ từ trở thành nguồn tin tức thống trị trong số các trang web truyền thông xã hội, ít nhất là cho người dùng của nó. Nó vẫn không có phạm vi tiếp cận của Facebook, nhưng trong số những người dùng được khảo sát, tổng cộng 73% cho biết họ lựa chọn nhận các tin tức của họ ở đó.

Mai Linh