Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH): Quý 2 lãi 11 tỷ đồng giảm 56% so với cùng kỳ

Do lưu lượng nước về hồ thấp khiến doanh thu quý 2/2020 của Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) giảm mạnh.
07:29 AM 20/07/2020 In bài viết này

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (UpCOM: SBH) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần chỉ đạt 67,3 tỷ đồng giảm 34% so với cùng kỳ do lưu lượng nước về hồ thấp nên sản lượng điện phát thấp so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán lên tới hơn 64 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ còn 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 36 tỷ đồng.

Đáng chú ý hoạt động tài chính mang về khoản doanh thu lên tới 18 tỷ đồng cao gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay, chi phí lãi vay giảm mạnh từ 5,4 tỷ đồng xuống còn gần 2 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng giảm 29,5% so với quý 2/2019 nhưng do lãi gộp chỉ ở mức thấp nên kết quả SBH chỉ lãi ròng 10,6 tỷ đồng giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH): Quý 2 lãi 11 tỷ đồng giảm 56% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 144,4 tỷ đồng giảm 40% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 21 tỷ đồng giảm mạnh 72% so với nửa đầu năm 2019. Năm 2020 SBH đặt mục tiêu doanh thu đạt 673,62 tỷ đồng và 273 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2020 SBH mới chỉ hoàn thành được 215 mục tiêu về doanh thu và 9% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Lan Anh