Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật

11:08 AM 01/08/2017 In bài viết

Ban tổ chức giới thiệu về các hoạt động chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng với đại biểu các nền kinh tế. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Do đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1117/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 nhằm nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các cán bộ hoạch định chính sách, quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về các sự kiện hội nhập quốc tế, về các giá trị, lợi ích quyền lợi, trách nhiệm và cả các thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam nói chung và từng đối tượng nói riêng, đảm bảo các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực… góp phần xây dựng văn hóa hội nhập cho các địa phương và người dân theo hướng “Yêu nước-Đổi mới sáng tạo-Hợp tác trách nhiệm” thể hiện hình ảnh một Việt Nam hội nhập sâu rộng, đổi mới năng động và là điểm đến an toàn.

Quyết định nêu rõ, đối tượng tuyên truyền là các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương; các tổ chức kinh tế-chính trị-xã hội; các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-chính trị-xã hội nước ngoài hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; cộng đồng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên người lao động và toàn thể các tầng lớp nhân dân…, đặc biệt là người nước ngoài là công dân của các nước thành viên ASEAN, các nước có quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam, các nước có ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam…

Quyết định cũng nêu rõ các nội dung tuyên truyền cần tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hội nhập quốc tế; Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế…

Hình thức triển khai tuyên truyền cần duy trì thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng như Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Nhân dân…, hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập; khuyến khích các báo điện tử, trang thông tin có uy tín tham gia tuyên tuyền để nâng cao hiệu quả./.

(TTXVN)