Toàn ngành TT&TT thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

07:59 AM 10/03/2017 In bài viết

Chiều 9/3/2017, Công đoàn ngành TT&TT đã tổ chức Lễ ký kết phong trào “Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã tham dự Lễ ký kết phát động phong trào.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã phát động phong trào thi đua để kêu gọi, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công tác quản lý, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Tại buổi Lễ, 42 đơn vị trong Ngành đã ký kết thi đua.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, Lễ ký kết là một trong những hoạt động đầu tiên thực hiện nội dung của phong trào. Trong đó, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các đơn vị thực hiện ký cam kết đồng hành tổ chức thực hiện tốt nhất mục tiêu, nội dung của phong trào. Sau lễ ký kết này, lãnh đạo chuyên môn của Ban chấp hành các đơn vị cần khẩn trương bàn bạc, thống nhất các chỉ tiêu thi đua cụ thể và đăng ký với bộ phận thường trực phong trào để làm sở cứ bình xét khen thưởng phong trào vào cuối năm. Đặc biệt là tổ chức phát động phong trào tới các đơn vị trực thuộc của các đơn vị cấp cơ sở và tới từng cán bộ công nhân viên chức trực thuộc Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải tin tưởng, với khí thế thi đua sôi nổi, các nội dung, mục tiêu của phong trào sẽ được các cơ quan đơn vị và từng cá nhân nhiệt tình tham gia với tinh thần đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả đúng như chủ đề của phong trào đề ra và mong muốn đây sẽ là hoạt động thường niên của công đoàn TT&TT Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Cũng tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, cho biết: Thi đua nằm trong nhu cầu tự thân của mỗi con người chúng ta và nằm trong máu thịt. Ai cũng muốn làm tốt, ai cũng muốn khẳng định giá trị của bản thân mình ở cơ quan, đơn vị, ai cũng muốn đóng góp hết mình cho đất nước.

Phong trào thi đua như sự kết nối, liên kết mọi người, tạo nên sức mạnh, sự lan tỏa, giá trị mới của sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao hơn và hướng tới mục tiêu cao hơn với khí thế tích cực hơn để những giá trị từng cá nhân kết nối thành sức mạnh tập thể, qua phong trào có mục đích vươn tới nhất định và đạt mục tiêu nhất định.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn ngành TT&TT chứng kiến lễ ký kết thi đua giữa các đơn vị

Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Ngành TT&TT, cho biết: Phong trào “Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả” là hoạt động nhằm triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, gắn với chủ đề “Toàn ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, do Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động.

Chủ tịch Chu Văn Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành hưởng ứng, nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu mà phong trào đã đề ra.

Thông qua phong trào thi đua chuyên đề này cũng như các phong trào thường niên đã được Bộ TT&TT, Công đoàn TT&TT phát động, hoạt động của công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn TT&TT Việt Nam sẽ thể hiện tốt hơn nữa vai trò là người đồng hành với chuyên môn, người đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của Ngành.

Cụ thể, phong trào thi đua có 6 nội dung gồm:

Nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phấn đấu có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, tham mưu và hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năng động, sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tận tụy, trách nhiệm trong công việc, đổi mới trong công tác quản lý, tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm khoa học, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của đơn vị; mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nói đi đôi với làm, trách nhiệm trước công việc được giao.

Có tinh thần học tập, cầu tiến bộ; thường xuyên rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành TT&TT chuyên nghiệp trong công việc, thân thiện trong giao tiếp.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để phát hiện và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt quan tâm người lao động trực tiếp sản xuất, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Lan Phương