Bosch đổi tên Bộ phận Hệ thống An ninh

11:02 AM 27/02/2018 In bài viết

Trong lĩnh vực hệ thống tích hợp, Bộ phận Hệ thống An ninh Bosch cung cấp cho khách hàng nhiều công nghệ khác bên cạnh các giải pháp an ninh, an toàn và truyền thông.

Hệ thống An ninh Bosch gồm 2 bộ phận là kinh doanh sản phẩm toàn cầu và dịch vụ tích hợp hệ thống tại 8 quốc gia.    

Dịch vụ tích hợp hệ thống cung cấp các giải pháp tích hợp cho tòa nhà thương mại. Tùy từng thị trường ở 8 quốc gia này, danh mục dịch vụ bao gồm an ninh, năng lượng và tự động hóa tòa nhà. Dịch vụ này của Bosch giúp người dùng lên kế hoạch, lắp đặt và vận hành giải pháp cũng như các dịch vụ bổ sung khác.

Bộ phận Kinh doanh sản phẩm – sẽ được đổi tên thành Hệ thống An ninh và An toàn của Bosch – tiếp tục là nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm thuộc hệ thống video giám sát, cảnh báo xâm nhập, báo cháy, âm thanh thông báo và sơ tán, kiểm soát ra vào và phần mềm quản lý, tất cả đều mang thương hiệu Bosch.

Danh mục sản phẩm này cũng bao gồm hệ thống âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp và thiết bị hội nghị. Các sản phẩm được phân phối độc quyền thông qua đơn vị tích hợp hệ thống hoặc đại lý. Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến tên các pháp nhân của Bộ phận. 

Tuấn Trần

Từ khóa