Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới

03:27 PM 01/08/2019 In bài viết

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Ảnh: tintuc.vn.

Được biết, qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tổng nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thoại Sơn đạt 2.119 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 250 tỷ đồng.

Hiện huyện có 14/14 xã đạt chuẩn xã NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,425 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 còn 3,10%...

PV