Quảng cáo trong các ứng dụng trẻ em

06:45 PM 05/11/2018 In bài viết
Công bố vào ngày 26 tháng 10 trên tạp chí hành vi và phát triển Nhi khoa, nghiên cứu đã cho thấy các nhà nghiên cứu mức độ phổ biến của quảng cáo trong các ứng dụng của trẻ em.
Theo nghiên cứu, trẻ em sử dụng thiết bị di động trung bình một giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, trong quá khứ chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu mức độ quảng cáo trong các ứng dụng của trẻ em, cũng như những mối nguy hiểm tiềm ẩn tiềm tàng mà những quảng cáo này đặt ra.
Các nhà nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Michigan đã xem xét 135 ứng dụng của trẻ em và thấy rằng 95% có chứa ít nhất một loại quảng cáo. Quảng cáo sử dụng các ký tự thương mại, quảng cáo xem trước ứng dụng đầy đủ và video quảng cáo phát gián đoạn, trong khi các quảng cáo khác chỉ dành riêng cho mua hàng trong ứng dụng.
Các quảng cáo gây mất tập trung như biểu ngữ trên màn hình và quảng cáo ẩn với các ký hiệu gây hiểu lầm cũng được sử dụng trong các ứng dụng của trẻ em. Hơn nữa, người ta thấy rằng quảng cáo phổ biến hơn trong các ứng dụng miễn phí so với ứng dụng phải trả phí, nhưng cùng mức độ giữa các ứng dụng được gắn nhãn giáo dục và các danh mục khác.
Trong nghiên cứu này, hầu hết các quảng cáo trên thiết bị di động sử dụng phương pháp lôi kéo và quấy rối. Điều này đặt ra các vấn đề trong quy định quảng cáo, lựa chọn phương tiện truyền thông của cha mẹ, và giá trị giáo dục của các ứng dụng.
Cuộc nghiên cứu được thực hiện với với sự hỗ trợ của một số nhóm vận động vì trẻ em ở Hoa Kỳ theo Chiến dịch vì trẻ em không thương mại hóa, để kêu gọi điều tra về các ứng dụng của trẻ em.
Đây là hình thức lừa đảo trẻ nhỏ dưới lớp quảng cáo ngụy trang lá thư đọc. Trẻ mầm non dễ bị ảnh hưởng bởi các quảng cáo và cần tách biệt quảng cáo và nội dung. Trẻ nhỏ chưa có nhận thức đầy đủ về quảng cáo và không thể phản ứng quyết liệt với những tác động tiêu cực.

Hòa Đoàn