Chi phí đầu tư chuyển đổi kỹ thuật số sẽ đạt 1,1 nghìn tỷ đô la năm 2018

02:56 PM 05/07/2018 In bài viết

Ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm đơn lẻ và sản xuất phức hợp sẽ là hai ngành đầu tư nhiều nhất vào dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm các chương trình nghị sự, giải pháp và hàng loạt những dự án chuyển đổi kỹ thuật số. Theo dự kiến, hai ngành này sẽ chi hơn 333 tỷ USD cho các giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số vào năm 2018, chiếm gần 30% tổng chi tiêu chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong năm nay.

Từ góc nhìn công nghệ, khoản chi tiêu lớn nhất sẽ rơi vào các khoản chi cho các ứng dụng, dịch vụ kết nối và các dịch vụ CNTT giúp các nhà sản xuất xây dựng nền tảng kỹ thuật số của mình để cạnh tranh trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Mục tiêu chính và ưu tiên hàng đầu trong đầu tư chuyển đổi kỹ thuật số của cả hai ngành là sản xuất thông minh, bao gồm các chương trình tập trung vào tối ưu hóa nguyên vật liệu, quản lý tài sản thông minh và tự động hóa.

IDC kỳ vọng hai ngành này sẽ đầu tư hơn 115 tỷ USD vào các sáng kiến sản xuất thông minh trong năm nay. Cả hai ngành này cũng sẽ đầu tư mạnh vào việc đổi mới (33 tỷ USD) và việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng kỹ thuật số (28 tỷ USD).

Các ưu tiên chiến lược khác sẽ nhận được nguồn tài trợ đáng kể trong năm nay bao gồm mạng lưới kỹ thuật số, cam kết đa trải nghiệm, thương mại đa kênh và đầu tư đổi mới.

Các ưu tiên chiến lược được dự báo là tăng trưởng chi tiêu nhanh nhất trong giai đoạn 2016-2021 là cam kết đa trải nghiệm (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm (CAGR) là 38,1%), quản trị rủi ro tài chính và y tế (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 31,8%), xây dựng thông minh (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 25,4%).

Craig Simpson, giám đốc nghiên cứu của IDC cho biết: “Một số lĩnh vực ưu tiên chiến lược với mức chi tiêu thấp hơn trong năm nay bao gồm xây dựng năng lực nhận thức, dịch vụ và lợi ích theo định hướng dữ liệu, vận hành dữ liệu, thông tin, bảo mật và quản lý kỹ thuật số”.

Để đạt được các ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi kỹ thuật số, các doanh nghiệp cần phát triển các chương trình với kế hoạch hành động dài hạn cho các mục tiêu này. Các chương trình chuyển đổi kỹ thuật số sẽ nhận được đầu tư nhiều nhất trong năm 2018 là chuỗi cung ứng kỹ thuật số và tự động hóa logistics (93 tỷ USD), quản lý tài sản thông minh (91 tỷ USD) và tiếp theo là hệ thống dự báo và hoạt động sản xuất (hơn 40 tỷ USD cho mỗi phần).

Các chương trình mà IDC kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng chi tiêu nhiều nhất trong 5 năm dự báo là hoạt động xây dựng (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 38,4%), phương tiện giao thông tự động kết nối (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 37,6%) và quản lý kết quả khám chữa bệnh (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 30,7%).

Các chương trình được coi là các dự án cụ thể sử dụng các nguồn lực kinh doanh và CNTT, bao gồm phần cứng, phần mềm và các dịch vụ CNTT. Các dự án sẽ nhận được nhiều vốn nhất trong năm nay bao gồm quản lý vận tải (56 tỷ USD), sản xuất robot (43 tỷ USD) và tự động hóa (35 tỷ USD).

Các dự án đạt mức tăng trưởng chi tiêu nhanh nhất trong giai đoạn dự báo bao gồm xây dựng robot (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 38,4%), phương tiện tự động - khai thác (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 37,6%) và tự động hóa xử lý yêu cầu khiếu nại trong ngành bảo hiểm (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 35,5%).

Trong ngành xây dựng, chi tiêu chuyển đổi kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 31,4% trong khi ngành dịch vụ bán lẻ được dự báo sẽ có mức tăng chi tiêu chuyển đổi kỹ thuật số với tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 20,2%.

Hợp Trương