Hà Nội hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư cho 7,9 triệu dân

04:48 PM 10/05/2019 In bài viết

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Diễn đàn

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết thế giới đang chuyển sang kỷ nguyên công nghệ mới mà số hóa đóng vai trò cơ bản, để phát triển các nhu cầu của đô thị. Một thành phố lớn như Hà Nội bắt buộc phải tìm kiếm các giải pháp thông minh để giải quyết các vấn đề hàng ngày.

Với mục tiêu lấy người dân và DN làm đối tượng để phục vụ, rút ngắn khoảng cách giữa người dân, DN với các cơ quan quản lý, Hà Nội đã chú trọng xây dựng và cung cấp các dịch vụ trực tuyến thông qua web hoặc các kênh số hóa để mang lại những lợi ích cơ bản cho người dân và DN, thúc đẩy tiềm năng kinh tế thông qua hạ tầng thông tin hiện đại.

Hà Nội sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu làm cho dịch vụ đến với được tất cả mọi người thông qua các kiot điện thoại thông minh, tivi và các nền tảng khác.

Một trong những nhân tố quan trọng để đẩy nhanh việc số hóa, đẩy nhanh ứng dụng CNTT với các dịch vụ thông tin trên địa bàn thành phố đã được thực hiện cơ bản trong những năm qua”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Cụ thể, Hà Nội đã thực hiện chuyển đổi đầu tư công sang thuê dịch vụ. Toàn bộ các hệ thống dịch vụ phục vụ cho chương trình CNTT của thành phố trong nhiều năm qua đã được chuyển sang thuê dịch vụ của các DN công nghệ trên địa bàn. Hà Nội đã huy động các nguồn lực DN CNTT trên địa bàn để phát triển mạnh hạ tầng CNTT, đào tạo nhân lực, hệ sinh thái sáng tạo.

Hà Nội đã xây dựng phần mềm quản lý nghiệp vụ, tích hợp và khai thác triệt để các cơ sở đã xây dựng vào ứng dụng quản lý xây dựng các chương trình phát triển, kế hoạch kinh tế xã hội của thành phố; Trao đổi các văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; Xây dựng CSDL lớn hướng tới xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động; Tập trung đào tạo chuẩn hóa trình độ CNTT cho các cán bộ công chức, viên chức; khuyến khích người dân sử dụng các ứng dụng trên môi trường mạng trong đó có thông qua hệ thống các trường phổ thông để tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến.

Trong 3 năm việc triển khai các ứng dụng thông minh, xây dựng chính quyền điện tử đã đạt nhiều thành quả. Cụ thể, Hà Nội hiện là đơn vị đầu tiên xây dựng và hoàn thành xong CSDL dân cư cho 7,9 triệu dân. Hà Nội cũng hoàn thành thành kết nối mạng WAN từ chính quyền thành phố đến tất cả các sở, ban ngành trong cả hệ thống chính quyền cũng như các cơ quan Đảng tới 584 phường, xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%.

Về dịch vụ công trực tuyến, số hồ sơ đã được xử lý, tính cho đến nay đã hoàn thành 1.047/1.837, đạt 57%, trong đó có 314 dịch vụ trực tuyến do Bộ, Ban, ngành và các đơn vị triển khai; 733 dịch vụ trực tuyến do thành phố triển khai tập trung, bao gồm 905 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 142 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 96% hồ sơ (hơn 1 triệu hồ sơ) được giải quyết đúng hạn. Số lượng giao dịch qua mạng hàng năm đạt tỉ lệ cao, 50 - 94%.

Tuyển sinh trực tuyến đầu cấp đạt 78% năm 2018. Câu chuyện chen nhau vào các trường trong mỗi lần tuyển sinh đầu cấp cách đây 3 – 4 năm đã được giải quyết. Các tuyển sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10) đạt 86% trên môi trường mạng.

Hà Nội cũng đã đưa vào hoạt động cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Hà Nội startupcity.vn và vườn ươm DN CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Ứng dụng xây dựng hệ thống đỗ xe thông minh iParking và có 176 điểm đỗ của 13 công ty với tổng số diện tích trên 6.000 m2 tương đương 5000 chỗ độ xe và doanh thu năm 2018, doanh thu đạt trên 52 tỷ đồng; Xây dựng xong bản đồ về ứng dụng cho người dân tra cứu úng ngập khi mưa bão và đưa vào 10 trạm quan trắc không khí trên địa bàn.

Xây dựng các CSDL trong ngành y tế, tính đến ngày 30/4/2019 đã kết nối được 5650/6000 quầy thuốc trên địa bàn (trên 82,5%). Đã có hơn 6 triệu hồ sơ khám sức khỏe điện tử. Đến tháng 6 này sẽ đưa phần mềm thực hiện chuẩn đoán hình ảnh tới 41 cơ sở y tế để sử dụng và triển khai phần mềm quản lý các bệnh viện trong tháng 6.

Chủ tịch Hà Nội khẳng định: "Hà Nội hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ số đến với mọi người, ở bất kỳ đâu, thúc đẩy tiềm năng công nghệ qua nhiều cách như: chuyển toàn bộ đầu tư công sang thuê dịch vụ số, huy động nguồn lực từ DN trên địa bàn, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ, tích hợp và khai thác các dịch vụ số, ứng dụng tối đa các văn bản điện tử, sử dụng hệ thống phân tích CSDL số, tăng ứng trên thiết bị di động, chuẩn hoá CNTT cho nhân dân, khuyến khích người dân tăng sử dụng công nghệ số".

Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết 3.530 DN CNTT đang hoạt động trên địa bàn đã tạo ra doanh thu 244.266 tỷ đồng năm 2018, cho thấy Hà Nội đang thu hút nhiều DN công nghệ lớn, phục vụ phát triển thành phố thông minh.

"Thành phố sẽ cải cách làm thông thoáng cơ chế, trở thành một trong những thành phố đầu tiên có cơ chế mở cho DN phát triển", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Lan Phương