xây dựng ứng dụng

  • An toàn thông tin trong IoT trên thế giới và Việt Nam

    An toàn thông tin trong IoT trên thế giới và Việt Nam

    IoT là một xu hướng phát triển mạnh trong làn sóng mở rộng Internet. Theo số liệu cho thấy, làn sóng Internet trong những năm đầu của thập niên 90 đã kết nối 1 tỷ người dùng trên toàn cầu, đến năm 2000 số lượng kết nối mở rộng thêm 2 tỷ người dùng khác.