Ảo ảnh thần tượng

  •  Văn hóa thần tượng - Ảo ảnh hay sự thật?

    Văn hóa thần tượng - Ảo ảnh hay sự thật?

    “Ảo ảnh thần tượng” là cuốn tiểu thuyết của nhà văn trẻ Lee Heejoo về đề tài văn hóa thần tượng, một đề tài mới lạ, khác biệt, gần như vô tiền khoáng hậu trên văn đàn Hàn Quốc.