bảng giá đất

Cần đẩy mạnh quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân
12/63 tỉnh thành phố thực hiện tốt nhất việc đăng tải thông tin kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử cấp huyện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO