chuyển đổi số ngành dược

Việt Nam phấn đấu phát triển nền công nghiệp Dược đạt cấp độ 4
Theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ huy động nhiều nguồn lực, triển khai các giải pháp để trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO