Đang xin ý kiến đóng góp về cơ cấu tổ chức VTV

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
15:53 PM 28/10/2019 In bài viết này

Trụ sở Đài truyền hình Việt Nam (Ảnh: VTV)

Hiện toàn văn dự thảo Nghị định đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Theo đó, dự thảo đề xuất cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam từ 31 đơn vị giảm xuống còn 28 đơn vị, gồm:

1. Văn phòng.

2. Ban Tổ chức cán bộ.

3. Ban Kế hoạch - Tài chính.

4. Ban Kiểm tra.

5. Ban Hợp tác quốc tế.

6. Ban Thư ký biên tập.

7. Ban Thời sự.

8. Ban Khoa giáo.

9. Ban Truyền hình tiếng dân tộc.

10. Ban Truyền hình đối ngoại.

11. Ban Văn nghệ.

12. Ban Sản xuất các chương trình giải trí.

13. Ban Sản xuất các chương trình thể thao.

14. Ban Biên tập truyền hình cáp.

15. Ban Thanh thiếu niên.

16. Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự.

17. Trung tâm Sản xuất phim truyền hình.

18. Trung tâm Tư liệu.

19. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ.

20. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

21. Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số.

22. Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

23. Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình.

24. Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.

25. Trung tâm Mỹ thuật.

26. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.

27. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình

28. Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc. Trong đó, Ban Thư ký biên tập được tổ chức 15 phòng; Văn phòng được tổ chức 10 phòng; Các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 25 Điều này là các tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình; Các đơn vị quy định từ khoản 26 đến khoản 28 Điều này là các tổ chức sự nghiệp khác.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ việc thành lập, giải thể và tổ chức sắp xếp các đơn vị khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hoàng Linh
Xem thêm