đối thoại về thuế

Cải cách hệ thống thuế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
Các chính sách sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư và thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO