Hệ thống CPĐT tạo lực đẩy trong triển khai Chính phủ số

Các hệ thống Chính phủ điện tử (CPĐT) được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 9.900 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo sự thay đổi rõ rệt phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước, tạo lực đẩy trong triển khai CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
10:45 AM 08/04/2021 In bài viết này

Từ hoàn thiện thể chế...

Trong thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai xây dựng CPĐT đã được Chính phủ ban hành như: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử…

Đặc biệt, VPCP đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các nút thắt về thể chế, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, đưa ra cách làm phù hợp để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Đồng thời, tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về CPĐT do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển CPĐT, tại các bộ, ngành, địa phương cũng thiết lập các Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Trưởng ban.

Có thể khẳng định, đây là cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng để đẩy mạnh triện khai CPĐT một cách sâu rộng và toàn diện, hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số...

Hệ thống CPĐT tạo lực đẩy trong triển khai Chính phủ số - Ảnh 1.

Lễ khai trương Cổng DVCQG. Ảnh: VGP

Đến nâng cao chất lượng phục vụ

Một trong điểm nổi bật trong xây dựng CPĐT là sự ra đời Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Cổng DVCQG trở thành đầu mối kết nối với các Cổng DVC, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Qua đó, người dân, DN được hỗ trợ thông tin, hỗ trợ việc thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương mà không bị hạn chế về thời gian, không gian địa lý.

Cổng DVCQG góp phần chuẩn hóa việc cung cấp DVCTT, Cổng DVC, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; tiết kiệm chi phí đầu tư của các bộ, ngành, địa phương thông qua cung cấp 04 phân hệ dùng chung tại Cổng DVCQG, bao gồm: CSDL quốc gia về TTHC; Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, DN; Nền tảng trao đổi định danh điện tử; Hệ thống thanh toán trực tuyến.

Hệ thống CPĐT tạo lực đẩy trong triển khai Chính phủ số - Ảnh 2.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 4 từ năm 2016-2020.

Từ thời điểm, Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (ngày 09/12/2019) với 8 DVC ban đầu, đến ngày 8/3/2021 đã có hơn 2.800 DVC được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 TTHC tại 4 cấp chính quyền, với hơn 116 triệu lượt truy cập, hơn 468.000 tài khoản đăng ký; hơn 42,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 940.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67.000 giao dịch thanh toán điện tử (tổng số tiền hơn 26,7 tỷ đồng) trên Cổng DVCQG; tiếp nhận, hỗ trợ trên 53.000 cuộc gọi, hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị.

"Những con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn cũng như sự kỳ vọng của người dân, DN trong việc sử dụng một cổng tập trung để thực hiện các giao dịch trực tuyến với Chính phủ. Chi phí tiết kiệm được khi thực hiện DVCTT trên Cổng DVCQG là hơn 8.100 tỷ đồng/năm", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết.

Đổi mới phương thức làm việc, tạo lực đẩy trong triển khai CPĐT, hướng tới Chính phủ số

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, xây dựng CPĐT thời gian qua đã góp phần thúc đẩy việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Cụ thể là triển khai gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là bước đi quan trọng để thay đổi tác phong, lề lối làm việc, từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường mạng. Từ đó, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian gửi, nhận văn bản, thời gian xử lý công việc (tiết kiệm trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian…), nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Trục liên thông văn bản quốc gia đến nay đã kết nối, liên thông phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với 94/94 bộ, ngành, địa phương. Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ khai trương Hệ thống ngày 12/3/2019 đến ngày 08/3/2021, đã có hơn 4,5 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong năm 2020 gấp 2,5 lần so với năm 2019.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ thống e-Cabinet đã được đưa vào vận hành kết nối đến 22 bộ, cơ quan ngang bộ, giúp quản lý đồng bộ, đầy đủ các phiên họp của Chính phủ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Chính phủ một cách đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả trên môi trường mạng và góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí in ấn, sao chụp tài liệu giấy.

Từ ngày khai trương (ngày 24/6/2019) đến ngày 08/3/2021, Hệ thống e-Cabinet đã phục vụ 28 hội nghị, phiên họp của Chính phủ (các đại biểu sử dụng tài liệu điện tử) và thực hiện xử lý 685 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành hơn 253.000 hồ sơ, tài liệu giấy. Việc sử dụng Hệ thống giúp tiết kiệm chi phí là hơn 169 tỷ đồng/năm.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương tháng 8/2020 là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp theo lộ trình CĐS quốc gia.

Đến nay, hệ thống đã kết nối với Hệ thống báo cáo của 14 bộ, cơ quan và 37 địa phương. Tương tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, Internet với gần 57 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương; kết nối 32 camera giám sát các hồ đập thủy điện…; cung cấp dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội (KT-XH) phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 8 chỉ tiêu KT-XH hàng tháng.

"Các hệ thống thông tin nêu trên được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 9.900 tỷ đồng/năm (theo cách tính của OECD) và nhận được phản hồi tích cực của xã hội; tạo sự thay đổi rõ rệt về phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước cũng như trong giải quyết TTHC, cung cấp DVCTT; vừa tạo lực kéo vừa tạo lực đẩy trong triển khai CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tâm huyết, tích cực, chung sức, đồng lòng đóng góp cho thành công xây dựng CPĐT và CĐS

Theo báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển CPĐT năm 2020 của Liên Hợp Quốc, xếp hạng chỉ số phát triển CPĐT của Việt Nam đứng thứ 86/193 quốc gia, tăng 2 bậc so với năm 2018. Kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực của các thành viên Ủy ban CPĐT, các bộ, ngành, địa phương, DN đã tâm huyết, tích cực, chung sức, đồng lòng đóng góp cho thành công trong công tác xây dựng CPĐT và CĐS trong thời gian qua.

Trong đó phải kể đến những đóng góp tích cực, hiệu quả của các DN CNTT như Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần CMC, Công ty cổ phần BKAV,... trong công tác xây dựng CPĐT, CĐS quốc gia, phục vụ người dân, DN.

XT
Xem thêm