Hiện thực hóa nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống

Hiện thực hóa Nghị quyết XIII của Đảng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững
Xuân mới với niềm tin và hy vọng về những quyết sách mới mà Đại hội Đảng XIII đề ra, cùng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, Tuyên Quang sẽ vững tin bước vào chặng đường mới với những động lực và khí thế mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO