Hiện thực hóa Nghị quyết XIII của Đảng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững

PV| 24/02/2021 14:16
Theo dõi ICTVietnam trên

Xuân mới với niềm tin và hy vọng về những quyết sách mới mà Đại hội Đảng XIII đề ra, cùng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, Tuyên Quang sẽ vững tin bước vào chặng đường mới với những động lực và khí thế mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau khi Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng thành công, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Theo đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt được quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra là: Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh…

Theo đó, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết XIII vào cuộc sống, Tuyên Quang đã đặt ra kế hoạch phát triển của tỉnh năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép": Vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực, công nghệ thông tin; khai thác tiềm năng, nguồn lực tập trung phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao; chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, hiệu quả cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cụ thể, tỉnh đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,02% so với năm 2020; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.470 tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng trên 6%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,2%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 9.582,6 tỷ đồng; duy trì và giữ vững chất lượng các tiêu chí của 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút trên 2,2 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020) giảm 2,1%...

Hiện thực hóa Nghị quyết XIII của Đảng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững  - Ảnh 1.

Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh: Baotuyenquang)

Là một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bên cạnh các Đề án nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong nhiệm kỳ mới này, Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS còn nhiều khó khăn. 

Nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước, cũng như thực hiện hiệu quả nhiệm vụ "phát triển văn hóa đồng bào DTTS; thực hiện tốt chính sách xã hội,… thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam" của Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, tỉnh cũng đã xây dựng "Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030". Đồng thời thực hiện "Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025". Có thể nói, đây là những quyết sách được người dân mong đợi nhất, thể hiện ý Đảng, lòng dân, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng, Nhà nước ta.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021 trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn biến phức tạp, các ngành, các địa phương cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: thi đua hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu đã đề ra; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó, tập trung xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm.

Nhằm lan tỏa những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới của Đại hội XIII của Đảng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người dân thấm, hiểu, từ đó đồng thuận nhất trí cao, tạo thành sức mạnh để phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết ngay từ đầu.

Vững tin bước vào chặng đường mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt thời cơ, khơi dậy mọi nguồn lực, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo đà phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hiện thực hóa Nghị quyết XIII của Đảng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO