Kỷ niệm ngày “Nữ giới trong lĩnh vực ICT” 26/4/2018

26/04/2018 08:36
Theo dõi ICTVietnam trên

Ngày Nữ giới trong lĩnh vực ICT, một sáng kiến được các quốc gia thành viên ITU cùng triển khai để tạo môi trường và động lực khuyến khích nữ giới định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực ICT, cho phép nữ giới và các công ty công nghệ cùng hưởng lợi từ việc tham gia nhiều hơn của nữ giới vào lĩnh vực ICT.

Ngày “Nữ giới trong lĩnh vực ICT” được tổ chức kỉ niệm hàng năm vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng 4, tức là ngày 26/4 đối với năm 2018.

Tổng thư ký ITU kêu gọi các thành viên quốc gia, thành viên lĩnh vực, thành viên liên kết và các học viện tổ chức các sự kiện kỉ niệm thu hút càng nhiều nữ giới tham gia càng tốt. Nhiều nước trên thế giới đã và đang tổ chức các hoạt động thiết thực liên quan đến bình đẳng giới, vai trò của nữ giới trong lĩnh vực ICT, các chương trình, dự án hỗ trợ nữ giới tham gia sâu vào lĩnh vực ICT. Các thành viên ITU có thể tự lựa chọn chương trình kỉ niệm riêng và có thể tham khảo các hình thức tổ chức kỉ niệm ngày này trong bản đồ ngày Quốc tế nữ giới sử dụng ICT tại liên kết: https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Poal.aspx.

Các nữ sinh tham gia Hội thảo ngày Ngày Nữ giới trong lĩnh vực ICT tại Trường Anh ngữ, Geneva

Các chủ trương, chính sách của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) về cân bằng giới tính và hướng tới trao quyền cho nữ giới trong lĩnh vực ICT được thể hiện trong Nghị quyết số 70 tại Hội nghị toàn quyền (PP-14, Busan) và đang được ITU chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm. Nghị quyết 70 hướng dẫn tiếp tục các sáng kiến để đẩy mạnh bình đẳng giới trong ITU bao gồm:

  • Khuyến khích các thành viên của ITU thực hiện các hoạt động, thúc đẩy cam kết hướng tới bình đẳng giới trong cơ quan chính phủ, các lĩnh vực công và tư, các học viện và ngành công nghiệp, nhằm mục đích thúc đẩy sáng tạo trong tiếp thu viễn thông/ICT trên cơ sở cân bằng giới tính và trao quyền cho nữ giới, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.
  • Khuyến khích các thành viên ITU rà soát chính sách và thực tế triển khai để đảm bảo tuyển dụng, đào tạo và tạo điều kiện cho nam và nữ như nhau.
  • Khuyến khích các thành viên ITU đẩy mạnh đào tạo nhân lực và tuyển dụng nam và nữ một cách bình đẳng trong lĩnh vực viễn thông/ICT bao gồm những vị trí có trách nhiệm lớn trong các cơ quan quản lý và tổ chức liên chính phủ cũng như các khu vực tư nhân.
  • Khuyến khích các thành viên ITU rà soát chính sách và chiến lược liên quan đến xã hội thông tin để đảm bảo, bao gồm chính sách về giới tính trong mọi hoạt động và đẩy mạnh cân bằng giới tính để đem lại cơ hội công bằng thông qua việc sử dụng viễn thông/ICT.
  • Khuyến khích các thành viên ITU thu hút nữ giới tận dụng các cơ hội do ICT mang lại để thiết lập và phát triển kinh doanh, đẩy mạnh tiềm năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế.

Hoạt động ngày Ngày Nữ giới trong lĩnh vực ICT năm 2017 tại Samoa

Sau đây tóm tắt các chương trình, hoạt động liên quan đến cân bằng giới tính của ITU trong thời gian vừa qua.

Thu thập và theo dõi số liệu

ITU thường xuyên thu thập và cung cấp các chỉ số ICT liên quan đến đối tượng truy cập và sử dụng ICT. Các chỉ số này được phân loại theo giới tính, tuổi, trình độ, tình trạng lao động và nghề nghiệp. Thông tin này được sử dụng để phân tích và cung cấp sở cứ về sự tham gia của nữ giới trong xã hội thông tin. Hiện nay ITU đang theo dõi 3 chỉ số liên quan đến giới tính trong số các chỉ số về phát triển bền vững, đó là: (1) tỉ lệ cá nhân có sở hữu điện thoại di động theo giới tính; (2) Tỉ lệ cá nhân sử dụng Internet, theo giới tính; (3) tỉ lệ các nhân có kĩ năng ICT, theo giới tính.

Thu hẹp khoảng cách số hóa giới tính

- Hướng tới chương trình nghị sự 2030

Chương trình nghị sự 2030 cho Phát triển bền vững (SD) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) thông qua năm 2015 đã đặt ra trong mục tiêu số 5 và chỉ tiêu số 5B nhu cầu cần “Tăng cường sử dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để khuyến khích trao quyền cho nữ giới”. Kết quả của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Xã hội thông tin WSIS cho thấy việc thu hẹp khoảng cách số giới tính và thành tựu của SDG 5 về giới tính đang hỗ trợ lẫn nhau và cam kết bình đẳng giới. ITU đã tham gia nhiều cuộc họp và hoạt động phối hợp giữa các tổ chức khác nhau về vấn đề này.

- Ngày Nữ giới sử dụng ICT

Ngày nữ giới trong lĩnh vực ICT được tổ chúc hàng năm vào ngày thứ năm của tuần thứ 4 trong tháng 4, nhằm khuyến khích nhiều phụ nữ trẻ lựa chọn nghề và học về lĩnh vực ICT. Kể từ khi triển khai lần đầu năm 2011 đến nay, chiến dịch đã được đưa tới 300 ngàn phụ nữ tại 166 quốc gia. Tiêu đề #GirlsinICT đã được đưa tới hơn 63 triệu tài khoản Twitter và cổng thông tin của ITU về ngày này đã có hơn 1 triệu lượt truy cập, giúp quảng bá thông tin và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thu hút thêm nữ giới vào lĩnh vực ICT. Năm 2017, ngày Ngày Nữ giới trong lĩnh vực ICT đã chứng kiến 2100 sự kiện được tổ chức tại 134 nước trên thế giới trong đó có hơn 70000 phụ nữ trẻ tham gia.

ITU tổ chức Ngày Nữ giới trong lĩnh vực ICT năm 2015

EQUALS: Chương trình hợp tác toàn cầu nhằm thu hẹp khoảng cách số hóa giới tính

EQUALS, chương trình hợp tác toàn cầu về cân bằng giới tính trong kỉ nguyên số, với mục tiêu thiết lập một mạng lưới các tổ chức cùng làm việc để đảm bảo rằng phụ nữ được quyền truy cập, được trang bị các kĩ năng và phát triển tiềm năng lãnh đạo của nữ giới khi làm việc trong ngành công nghiệp ICT. Chương trình hợp tác bao gồm 5 nhà đồng sáng lập: GSMA, ITC, ITU, UNU và UN Woman; 27 đối tác và 26 thành viên nhóm nghiên cứu, tất cả cùng làm việc hướng tới giảm khoảng cách số hóa giới tính, tập trung vào bổ sung 3 yếu tố: (1) truy cập; (2) Kĩ năng; (3) Lãnh đạo.

Tăng cường sự tham gia của nữ giới và các cuộc họp và hội nghị của ITU

- Cân bằng giới tính trong các đoàn đại biểu

ITU đã liên tục có các hoạt động nhằm tăng cường cân bằng giới tính trong việc tham gia và đại diện của các đại biểu. Các thư mời tham gia được gửi cho thành viên đều khuyến khích cử đại diện thamg gia hướng tới cân bằng giới tính và mời phụ nữ tham gia vào các vị trí quan trọng của cuộc họp. Tất cả các thư mời tham gia họp do Tổng thư ký ITU ký gửi đều bao gồm câu “khuyến khích sự tham gia của các đại biểu nữ”.

- Hội nghị phát triển viễn thông thế giới, WTDC-17, Buenos Aires, Argentina.

Hội nghị WTDC-17 đã chỉ định nữ chủ tịch đầu tiên cho nhóm Tư vấn phát triển viễn thông TDAG. Hội nghị đã tăng cường nhiệm vụ của ITU trong việc cung cấp các giải pháp chính sách và chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách số hóa giới tính bao gồm việc đào tạo và phát triển kĩ năng để trao quyền cho nữ giới và tạo điều kiện cho việc tuyển dụng nữ giới trong các doanh nghiệp và vào các vị trí lãnh đạo.

- ITU kết nối phụ nữ tại Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC

Tại Hội nghị chuyên đề thông tin vô tuyến WRS-16 năm 2016 của ITU, sáng kiến tạo mạng lưới kết nối phụ nữ cho WRC đã được đưa ra (viết tắt là NOW). NOW khuyến khích cân bằng giới tính vào các cơ quan quản lý, ban lãnh đạo, ủy ban tư vấn và nhóm nghiên cứu tại các sự kiện của ITU. Mục tiêu của ý tưởng NOW cho Hội nghị WRC-19 năm 2019 là đào tạo nhân lực sớm cho các thủ tục của WRC-19 và khuyến khích sự tham gia nhiều hơn nữa của các đại biểu nữ, bao gồm các vị trí như chủ tịch, phó chủ tịch. Bên cạnh đó, ITU cũng triển khai các chương trình đào tạo về kĩ thuật tại các nhóm nghiên cứu của ITU-R và các phiên giới thiệu cho các đại biểu mới tại các Hội nghị lớn và Hội nghị khu vực.

- Phụ nữ tham gia nhóm chuyên gia tiêu chuẩn hóa (WISE)

Cùng với các nghị quyết của Hội nghị tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới WTSA-16 về cân bằng giới tính, ITU-T tiếp tục khuyến khích sự tham gia tích cực của nữ giới vào tất cả các cuộc họp và sự kiện trong khuôn khổ chương trình WISE (Women in Standardization Expert Group). WISE được xây dựng riêng để khuyến khích nữ giới tham gia vào lĩnh vực tiêu chuẩn hoa, viễn thông/ICT và các lĩnh vực liên quan nhằm công nhận những người đã đóng góp vào công cuộc thúc đẩy phụ nữ vào lĩnh vực này.

- Nhận thức về cân bằng giới tính và xu thế

UN-SWAP là kế hoạch hành động của Liên hiệp quốc nhằm cân bằng giới tính, áp dụng cho các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc để giám sát, kiểm soát và thúc đẩy hướng tới một bộ tiêu chuẩn chung về cân bằng giới tính. ITU đang sử dụng khung chương trình của UN-SWAP để hướng dẫn triển khai cân bằng giới tính trong các hoạt động của ITU. Hàng năm, ITU đều có báo cáo lên UN-SWAP về việc triển khai này. UN-SWAP đã được triển khai trong pha đầu tiên từ năm 2012 đến năm 2017 và đang được tiếp tục thực hiện pha 2.0 từ năm 2018.

- Cân bằng giới tính trong hệ thống của ITU

Tổng thư ký ITU đã cam kết áp dụng các biện pháp để đẩy mạnh cân bằng giới tính trong nhân viên của ITU; khuyến khích cân bằng giới tính trong các đoàn đại biểu tham gia hội nghị và cuộc họp của ITU; tiếp tục hướng tới cân bằng giới tính trong các ủy ban của ITU và khuyến khích các quốc gia thành viên của ITU cử các đại biểu nữ tham gia làm chủ tịch/phó chủ tịch của các Ủy ban trong Hội nghị, nhóm làm việc và nhóm nghiên cứu đồng thời sẽ công bố con số cụ thể tại các Hội nghị.

- Khám phá công nghệ và kinh nghiệm STEM thực tế cho nữ giới

Nhằm tăng cường kết nối và tương tác giữa ITU và cộng đồng địa phương, các nhân viên của ITU tại trụ sở ở Geneva đã tình nguyện hỗ trợ và tổ chức một hội thảo về rô bốt tại trường đại học Geneva, tháng 11/2017. Mục tiêu của sự kiện là khuyến khích các bé gái từ 11 đến 14 tuổi học tập và xem xét phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học, ton học, kĩ sư và công nghệ (STEM).

Chương trình đào tạo cho các nữ sinh nhân Ngày Nữ giới trong lĩnh vực ICT tại Nigeria năm 2016

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm ngày “Nữ giới trong lĩnh vực ICT” 26/4/2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO