Thái Bình: Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Internet và sử dụng Hệ thống thư điện tử của tỉnh

03/11/2015 21:46
Theo dõi ICTVietnam trên

Ngoài ra, lớp học còn đào tạo kỹ năng sử dụng Hệ thống thư điện tử của tỉnh. Kết thúc khóa học, các học viên đều đã sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống và làm bài thi nghiêm túc, chất lượng.

Tuần qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Internet và thông tin trên mạng cho 286 UBND các xã, phường, thị trấn nhằm phổ biến Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Lớp học đã nhấn mạnh tới các vấn đề như: Những nội dung cấm về Internet; Trách nhiệm của UBND xã, tổ chức đoàn thể trong quản lý Internet; Điều kiện kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử; Quyền hạn của chủ tịch UBND xã trong việc ra Quyết định xử phạt đối với các đại lý Internet trên địa bàn.

Ngoài ra, lớp học còn đào tạo kỹ năng sử dụng Hệ thống thư điện tử của tỉnh. Kết thúc khóa học, các học viên đều đã sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống và làm bài thi nghiêm túc, chất lượng.

Hiện nay đã có gần 3.500 địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, cán bộ, công chức (thuộc khối đảng, khối chính quyền và khối đoàn thể) từ tỉnh tới huyện, xã. Các địa chỉ này đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian tới, Thái Bình sẽ tiếp tục triển khai sử dụng Hệ thống thư điện tử cho các chức danh của cán bộ xã, phường, thị trấn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: quyết tâm đưa các ứng dụng CNTT vào trong các hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp thì mới đẩy nhanh tiến độ công cuộc thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Thái Bình.

   ML

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Internet và sử dụng Hệ thống thư điện tử của tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO