Thương mại điện tử tại Việt Nam

  • Ứng dụng QR Code trong thương mại điện tử tại Việt Nam

    Ứng dụng QR Code trong thương mại điện tử tại Việt Nam

    QR Code (Quick Response Code) - còn gọi là mã phản ứng nhanh hoặc mã vạch ma trận (Matrix-barcode) - có thể chứa đựng được rất nhiều thông tin như địa chỉ website (URL), thông tin liên hệ, tin nhắn, ký tự văn bản, thẻ ngân hàng, địa chỉ email, tin nhắn SMS.
ICT Việt Nam