Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch nước

Với 91,25% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

PV
17:19 PM 02/04/2021
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu bỏ phiếu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 2/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả biểu quyết cho thấy: Có 440 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội; có 438 đại biểu tán thành, chiếm 91,25% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Nghị quyết được thông qua ngày 2/4/2021, có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước Đảng, nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

"Thay mặt Quốc hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân ta đưa đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Trước khi tiến hành biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước nêu rõ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng, 21 Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự.

Đồng thời, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân; tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 4 sĩ quan cấp tướng, giáng cấp bậc hàm đối với 2 sĩ quan cấp tướng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị người đứng đầu Nhà nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2018). Đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước. Trên cương vị của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Tháng 10/2018, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.