Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tiếp cận theo hướng đa chiều, những năm vừa qua, các địa phương, các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và đang từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
15:43 PM 25/05/2020 In bài viết này

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch giảm nghèo có hiệu quả, bảo đảm tiến độ hoàn thành kế hoạch từng năm.

Đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh còn dưới 0,9%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia còn 0,1%.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhóm chính sách hỗ trợ nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người nghèo như: hỗ trợ vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo; hỗ trợ giải quyết việc làm; hỗ trợ tiếp cận y tế; hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; trợ giúp pháp lý cho người nghèo...

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Để đạt được mục đề ra, Kế hoạch đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, hướng dẫn các chính sách giảm nghèo theo đúng quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sở Y tế tiếp tục triển khai hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh, chi phí đi lại, tiền ăn cho người nghèo trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện; Tuyên truyền vận động thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 rơi vào hộ nghèo.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Baobariavungtau)

Theo Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng giải pháp để tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn; Tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ sử dụng hố xí hợp vệ sinh khu vực nông thôn; Triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;…

Tỉnh cũng giao Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với đồng bào DTTS nghèo, khó khăn (hỗ trợ về nhà ở, nước sạch sinh hoạt, điện sinh hoạt, phát triển sản xuất, y tế, văn hóa, giáo dục... ) và các chương trình đề án có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc.

Cùng với đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để cho vay kịp thời, đúng đối tượng và nguồn vốn; Xem xét duyệt mức vay tối đa cho những hộ nghèo làm ăn có hiệu quả; Hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ trả lãi đầy đủ và xử lý nợ bị rủi ro theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Hỗ trợ vay vốn nuôi bò sinh sản là một trong những chính sách hỗ trợ hiệu quả trong công tác giảm nghèo trong nhiều năm qua. (Ảnh: Thanh Tuyền)

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chính sách giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn cấp huyện.

Các phòng chuyên môn tiến hành rà soát các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đề xuất các mô hình giảm nghèo có hiệu quả để triển khai thực hiện tại địa phương về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh tổng hợp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2020. Phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu rõ, các cơ quan báo, đài của tỉnh, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác truyền thông chủ trương, đường lối, chính sách về giảm nghèo, mô hình giảm nghèo hiệu quả, những tấm gương vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng.

Sở TTTT cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, phát thanh truyền hình; Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh tại các địa phương.

Để đạt được các mục tiêu Kế hoạch đề ra, các sở, ban ngành, UBND các huyện, xã… theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cần tích cực và chủ động hơn nữa trong công tác thực hiện nhằm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Vân Anh
Xem thêm