Cà Mau: Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2020

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
17:00 PM 27/04/2020 In bài viết này

Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2020

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định phê duyệt phương án rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và làm cơ sở triển khai cho những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát tính đầy đủ, tính chính xác về số lượng, nội dung dữ liệu TTHC…

Phạm vi rà soát gồm tất cả TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ban, ngành tỉnh; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tất cả mã hồ sơ TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc diện công khai, không công khai kèm theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh phải được kết nối, tích hợp với mã hồ sơ, dữ liệu TTHC của Bộ, cơ quan ngang bộ trên Cổng DVC quốc gia (không bao gồm TTHC đặc thù của tỉnh) và đồng bộ (nội dung và trạng thái giải quyết hồ sơ của TTHC) trên Cổng DVC trực tuyến của tỉnh.

Việc rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu TTHC nhằm chuẩn hóa thông tin, dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết TTHC.

Cà Mau: Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2020 - Ảnh 1.

Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Camau.gov.vn)

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời gian vừa qua, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC. Tỉnh đã thực hiện sửa đổi, thay thế nhiều văn bản, thủ tục trong các lĩnh vực như xuất bản, in và phát hành, đường thủy nội địa, xúc tiến thương mại và giám định thương mại nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp…

Theo đó, trong tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành mới 01 TTHC và sửa đổi bổ sung 08 TTHC trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

01 TTHC mới ban hành là cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

08 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương); cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương); cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương); cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương); cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương); cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp Trung ương); cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương); cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương).

Cà Mau: Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2020 - Ảnh 2.

Hoạt động đăng ký phát hành xuất bản phẩm được tỉnh Cà Mau cấp theo TTHC mới (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

03 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Cà Mau cũng mới được công bố bao gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Sửa đổi 02 TTHC trong lĩnh vực giám định thương mại cũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Cà Mau bao gồm: Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại; Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại. Quyết định mới ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2020.

Trong lĩnh vực đường thủy nội địa tỉnh cũng vừa công bố danh mục 09 TTHC thay thế cho 27 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã sửa đổi bổ sung và thay thế nhiều TTHC trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế dự phòng, lưu thông hàng hóa trong nước và du lịch…

Ánh Dương
Xem thêm