Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong việc lắp đặt trạm BTS trên tài sản công

Vừa qua trong việc phát triển hạ tầng trạm BTS, giữa các bộ, ngành và địa phương đã có cách hiểu khác nhau về việc áp dụng quy định về tài sản công. Một số địa phương yêu cầu di dời các trạm BTS đang đặt trên các tài sản công gồm đất công, trụ sở công, địa điểm công, công trình công.
14:26 PM 12/10/2020 In bài viết này

Việc di dời các trạm BTS hiện đặt trên tài sản công sẽ khiến chất lượng dịch vụ viễn thông di động không đảm bảo, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp nơi có đặt trạm BTS. Trong khi đây là hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và Điều 57 Luật Viễn thông có quy định công trình viễn thông công cộng được ưu tiên sử dụng không gian, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển.

Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong việc lắp đặt trạm BTS trên tài sản công - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ví dụ: nếu di dời 05 trạm BTS đang đặt tại khuôn viên của Văn phòng Chính phủ thì sẽ ảnh hưởng ngay đến việc thông tin liên lạc tại tòa nhà làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, tương tự vậy với trụ sở hành chính của các Bộ, cơ quan và địa phương nơi đang có lắp đặt trạm BTS. Ngoài ra, việc di dời các trạm BTS sẽ gây tốn kém chi phí di dời cho các doanh nghiệp viễn thông của nhà nước.

Đề xuất tháo gỡ vướng mắc này, Bộ TT&TT đã có tờ trình Chính phủ. Trên cơ sở đề xuất của Bộ TT&TT, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 quyết nghị một số nội dung tại Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9/2020, theo đó Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục duy trì các trạm BTS hiện đặt trên tài sản công cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT hướng dẫn các bộ, cơ quan địa phương trong việc khai thác tài sản công để lắp đặt trạm BTS và quản lý, sử dụng số tiền thu được; đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát việc sử dụng các tài sản công, đề xuất báo cáo Chính phủ cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực này.

Chính phủ cũng giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa quy định về việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên tài sản công vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

PV
Xem thêm