Cổng Dịch vụ công quốc gia tích hợp dịch vụ thứ 1.000

Ngày 19/8, dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 về kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
14:28 PM 20/08/2020 In bài viết này
Cổng Dịch vụ công quốc gia tích hợp dịch vụ thứ 1.000 - Ảnh 1.

Ngày 19/8, dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 về kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3 (thí điểm đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại Hà Nội, TP.HCM) được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Theo vietnamplus.vn
Xem thêm