Cục Quản lý thị trường Hà Nội

  • Chống hàng giả trong TMĐT: Cần sự chung tay của cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp

    Chống hàng giả trong TMĐT: Cần sự chung tay của cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp

    Thương mại điện tử (TMĐT) mang lại nhiều lợi ích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và người tiêu dùng. Tuy nhiên, do yếu tố trực tuyến của TMĐT đã và đang tạo ra những thách thức cho việc xây dựng khung pháp lý hiệu quả để quản lý hoạt động kinh doanh cũng như ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng.