Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên
15:38 PM 19/10/2015 In bài viết này
Ban biên tập ((tapchibcvt))