góc nhìn khác

  • Thu tiền thế nào từ người đọc báo online?

    Thu tiền thế nào từ người đọc báo online?

    Với khoảng 3,4 triệu thuê bao đăng ký đọc báo online, tờ The Times sẽ có 1.000 tỷ đồng mỗi tháng chỉ với nguồn thu từ người đọc. Thực tế này mở ra nhiều con đường mới để tăng doanh thu cho báo chí Việt Nam.