NXB Chính trị quốc gia - Sự thật chính thức phát hành sách điện tử

Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia - Sự thật đã giới thiệu nhiều cuốn sách giá trị mới được phát hành, đồng thời thông tin về việc triển khai hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử.
16:13 PM 10/12/2019 In bài viết này

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật vừa công bố sách xuất bản lần thứ II, năm 2019. Chủ trì Lễ công bố có đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB.

Tham dự Lễ công bố có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; và đặc biệt là các tác giả, cộng tác viên của các cuốn sách được xuất bản trong 6 tháng cuối năm 2019, một số đơn vị phát hành sách...

Tiếp tục công bố nhiều đầu sách quý

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật với các mảng đề tài phong phú, trong đó có các mảng sách trọng tâm phục vụ việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII.

Toàn cảnh buổi Lễ  công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2019

Các đầu sách cũng phục vụ việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngoài ra, NXB cũng tăng cường sách về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sách; về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chạy chức, chạy quyền”; sách về bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, v.v...

Tính đến 01/12/2019, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 500 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ công bố sách, NXB chọn lọc giới thiệu một số tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành kể từ sau buổi Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I, tổ chức vào tháng 7/2019.

Nhiều bộ sách hay, có giá trị được giới thiệu tại buổi Lễ

Tiêu biểu như các đầu sách:

Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới đã tổng hợp toàn bộ định hướng chiến lược, chủ trương, đường lối phát triển toàn diện đất nước ta qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước;

Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương chọn lọc và giới thiệu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, sự vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, học tập, lao động của một số tập thể, cá nhân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước;

Cuốn sách 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm hơn 50 bài viết của các nhà khoa học, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 28/8/2019 nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019);

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay do đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên, với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín, đứng đầu là Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các nhà nghiên cứu của Học viện An ninh nhân dân và NXB Chính trị quốc gia Sự thật;

Cuốn sách Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm chủ biên;

Có nhiều cuốn sách giá trị về các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được biên soạn và ra mắt gần đây như: “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông” (PGS.TS Hà Minh Hồng, PGS.TS Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước biên soạn); “Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước” (tác giả Dương Xuân Đống); “Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và ứng phó của Việt Nam” (Thiếu tướng, PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương chủ biên); “Lịch sử và văn hóa - Tiếp cận đa chiều, liên ngành” (GS.TS Nguyễn Văn Kim, GS.TS Phạm Hồng Tung); “Quốc phòng Việt Nam năm 2019” (Bộ Quốc phòng); “Văn hóa dân tộc vùng cao với chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa” (Đại tá, PGS.TS Lê Kim Bình); “Trí thức Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” (PGS.TS Lê Văn Thắng, TS. Nguyễn Văn Tuân); “Trí thức và vai trò của trí thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay” (PGS.TS Nguyễn Viết Thông, TS. Lê Thị Sự)...

Đầu tư ứng dụng CNTT đáp ứng đông đảo bạn đọc

Trong năm 2019, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tập trung đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động xuất bản nhằm theo kịp những đòi hỏi mới trong thực tiễn hoạt động xuất bản; nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ đông đảo bạn đọc ở trong và ngoài nước.

Nhà xuất bản đã triển khai hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử trên trang https://stbook.vn/, được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử từ tháng 10/2019. Độc giả có thể truy cập để mua và đọc sách điện tử trên máy tính và điện thoại di động. Đồng thời, có thể đăng ký mua sách giấy, các đơn vị phát hành sách của NXB sẽ chuyển sách đến bạn đọc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, NXB đã xây dựng Trang Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (http://www.thuviencoso.vn/) phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác các đầu sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, được xuất bản và phát hành từ năm 2009 đến nay.

Các cuốn sách được chia theo các chủ đề, gồm: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách về xây dựng Đảng, Nhà nước; Sách về kiến thức phổ thông; Sách về kỹ năng quản lý; Sách về phổ biến chính sách, pháp luật; Sách về phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; Sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc, xây dựng nông thôn mới,..

Nội dung sách là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã, phường, thị trấn. 

Ngoài việc tìm kiếm trên danh mục tài liệu điện tử, người dùng có thể tra cứu dựa trên các trường thông tin mô tả hoặc tra cứu toàn văn các tài liệu đã được số hoá; đọc tài liệu trên máy tính và điện thoại di động.

Thu Hiền
Xem thêm