Skype cho phép chia sẻ file tới 300 MB

Dịch vụ gọi video và thoại trực tuyến này giờ có thể cho phép bạn chia sẻ file, ảnh, tài liệu và video với dung lượng tới 300 MB.
16:03 PM 06/07/2016 In bài viết này

Microsoft mới cập nhật Skype với một số tính năng mới. Quan trọng nhất, dịch vụ gọi video và thoại trực tuyến này giờ có thể cho phép bạn chia sẻ file, ảnh, tài liệu và video với dung lượng tới 300 MB.

Công ty tiết lộ, họ đã thử nghiệm một vài giới hạn kích thước file chia sẻ, và dựa trên kết quả thử nghiệm, giới hạn 300 MB đã được chọn. “Điều này sẽ giúp bạn có thể chia sẻ hầu hết mọi file với các kích thước khác nhau trên Skype”, Microsoft nói.

Tiếp theo, dịch vụ giờ đây cũng cho phép bạn chia sẻ mọi thứ ngay cả khi người nhận offline. “Do đó, bạn có thể chia sẻ video về ngày nghỉ của mình trên Skype bất cứ lúc nào, kể cả khi người nhận vắng mặt, họ sẽ download được video của bạn ngay khi họ online trở lại.”

Và cuối cùng, ứng dụng còn cho bạn download một file nhiều lần trên các thiết bị khác nhau.

Cẩm Thịnh ((theo gsmarena.com))