Vai trò của các thiết bị đo thân nhiệt trong cuộc chiến chống Covid-19

Chính phủ nhiều nước trên thế giới đều đang sử dụng phương pháp đo thân nhiệt để phát hiện và sàng lọc sớm những người có nguy cơ nhiễm Covid-19. Các thiết bị này trên thực tế có thực sự hiệu quả không?
14:57 PM 03/06/2020 In bài viết này

Các thiết bị đo thân nhiệt có tác dụng gì trong cuộc chiến chống Covid-19-

M.B (vietnamnet.vn)