3 điểm nổi bật trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Cục Kiểm soát TTHC

Ba điểm nổi bật của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đó là: Xây dựng thể chế; công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối lĩnh vực cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT).
10:56 AM 26/11/2020 In bài viết này

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết 3 trong 1 của Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ (VPCP) diễn ra ngày 25/11.

3 điểm nổi bật trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận sự cố gắng với những kết quả nổi bật của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Cục Kiểm soát TTHC trong năm 2020.

3 điểm nổi bật trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Cục Kiểm soát TTHC - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu 3 điểm nổi bật của Cục Kiểm soát TTHC trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đó là: Công tác xây dựng thể chế; công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng CPĐT.

Trong những kết quả nổi bật này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá cao sự tham gia trách nhiệm, sự hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu của Cục Kiểm soát TTHC cho lãnh đạo VPCP, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các nhiệm vụ được giao. Những cải cách được đơn vị tham mưu là những vấn đề cải cách chất lượng, thiết thực, sát với thực tế. Đây là những cố gắng rất lớn của lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC và toàn thể đội ngũ cán bộ của đơn vị.

Riêng về cải cách TTHC, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao vai trò hiệu quả của Cục Kiểm soát TTHC trong công tác tham mưu. Nhiều cải cách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP vừa qua có vai trò tham mưu rất thực chất của Cục Kiểm soát TTHC. Cục Kiểm soát TTHC đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, lắng nghe, cầu thị để phát hiện các vấn đề, tham mưu cho lãnh đạo VPCP, lãnh đạo Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, những kết quả xây dựng CPĐT trong thời gian qua có sự đóng góp lớn của Cục Kiểm soát TTHC.

Hoàn thành 53 nhóm nhiệm vụ

Theo Cục Kiểm soát TTHC, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng CPĐT. Cục Kiểm soát TTHC đã hoàn thành 53 nhóm nhiệm vụ theo kế hoạch và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao bổ sung, đột xuất khác.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, trong công tác xây dựng thể chế, Cục Kiểm soát TTHC đã chủ động tham mưu, soạn thảo để từng bước hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý cho hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng CPĐT; bảo đảm công tác này thực hiện đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, Cục chủ trì soạn thảo, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, chủ trì thẩm tra, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành 05 văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

3 điểm nổi bật trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Cục Kiểm soát TTHC - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu. Ảnh: Gia Huy

Một điểm nổi bật trong năm 2020 của Cục Kiểm soát TTHC là chủ trì thực hiện và đã hoàn thành 11 nhiệm vụ xây dựng CPĐT. Đồng thời, chủ trì thẩm tra, trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, 1 Nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng Chương trình đầu tư công phát triển CPĐT hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; phối hợp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Cục Kiểm soát TTHC đã xây dựng, hiện quản lý và vận hành có hiệu quả 4 hệ thống thông tin nền tảng của CPĐT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, Trục liên thông văn bản quốc gia đến nay đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương và 63 địa phương; hơn 3,5 triệu văn bản điện tử. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ vận hành từ ngày 24/6/2019 đến nay đã phục vụ 23 phiên họp Chính phủ và hơn 561 phiếu lấy ý kiến Thường vụ Chính phủ, giúp thay thế hơn 208.000 hồ sơ, tài liệu giấy.

Sau gần một năm thực hiện, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có hơn 385.000 tài khoản đăng ký; đồng bộ hơn 24,6 triệu hồ sơ; phục vụ hơn 90 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin và dịch vụ. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương tháng 8/2020 được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo điều hành, từ xử lý hồ sơ, giải quyết công việc bằng văn bản giấy chuyển sang xử lý hồ sơ, giải quyết công việc dựa trên dữ liệu số. Chi phí tiết kiệm khi vận hành hệ thống này khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Trường Thanh
Xem thêm